В зв’язку з підвищенням тарифів КП «Черкасиводокана», буде підвищено тарифи з водопостачання та водовідведення

 

В зв’язку з підвищенням тарифів КП «Черкасиводоканал» з  01.07.2017. на послуги з водопостачання та водовідведення, вартості електроенергії та вивезення сміття,  Хутірська сільська рада має намір підвищити тарифи з водопостачання та водовідведення та квартплату на  ціну електроенергії та вивозу сміття (на складову піднятих цін)  та затвердити такі тарифи

Водопостачання:

І група споживачів – населення – 13,00 грн. за 1 куб.м.;

ІІ група споживачів –підприємства, установи, організації – 15,00 грн. за 1 куб.м.;

ІІІ група споживачів – бюджетні організації та установи – 13,60 грн. за 1 куб. м.

 

Водовідведення:

І група споживачів – населення – 13,40 грн. за 1 куб.м.;

ІІ група споживачів – підприємства, установи, організації – 15,50 грн. за 1 куб.м.;

ІІІ група споживачів – бюджетні організації та установи – 14,25 грн. за 1 куб. м.

 

Обслуговування будинків (квартплата) –

населення – 2,50 грн. за 1 м2

інші споживачі – 2,90 грн. за 1 м2

 

Повідомляємо,про переможця конкурсу з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів

 

Хутірська сільська рада повідомляє, що 26.08.2017 року відбувся конкурс

з відбору  виконавця послуг з проведення земельних торгів з продажу послуг з проведення земельних торгів з продажу права оренди  земельної ділянки комунальної власності  площею 0,5660 га, розташовану в с. Хутори Черкаського району Черкаської області, що відводиться за рахунок земель сільськогосподарського призначення (пасовище) із зміною цільового призначення для розміщення та експлуатації будівель і споруд   автомобільного   транспорту   та   дорожнього   господарства, право оренди на яку підлягає продажу на земельних торгах у формі аукціону

 

«Переможцем конкурсу з відбору виконавців послуг з проведення

земельних торгів  визнано ТОВАРНУ БІРЖУ «Універсальну» (протокол засідання конкурсної комісії  від 26.08.2017 № 1).

 

 

 

 

 

 

 

Голова конкурсної комісії з                                        О.П.Литвиненко

відбору виконавців робіт із землеустрою,

оцінки земель та виконавця земельних торгів

 

 

 

 

 

 

 

ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ ВИКОНАВЦЯ ПОСЛУГ З ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ

28.07.2017

Інформація Хутірської сільської ради про проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів.

  1. Мета проведення робіт: відбір виконавця послуг з проведення  торгів з продажу земельної ділянки у власність відповідно до чинного земельного законодавства

Дані про земельну ділянку: земельна ділянка комунальної власності орієнтовною площею 0,5660 га, розташована в с. Хутори Черкаського району Черкаської області, що відводиться за рахунок земель сільськогосподарського призначення (пасовище) із зміною цільового призначення для розміщення та експлуатації будівель і споруд   автомобільного   транспорту   та   дорожнього   господарства, право оренди на яку підлягає продажу на земельних торгах у формі аукціону.

  1. 2.1. Умови конкурсу:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтверджені документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт  (у календарних днях).

Фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах, відповідно до частини 5 статті 136 Земельного Кодексу України, здійснюється за рахунок коштів виконавця земельних торгів.

Переможець конкурсу забезпечує підготовку лотів до продажу на земельних торгах та їх фінансування за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів.

Підготовка  лоту включає:

– виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,5660 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення (пасовище) із зміною цільового призначення для розміщення та експлуатації будівель і споруд   автомобільного   транспорту   та   дорожнього   господарства

– забезпечити наявність належного оснащення для проведення торгів, демонстрації та продажу лотів;

– розмістити на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, відеозапис торгів і повідомлення про результати торгів ;

Претендент на участь у конкурсі має право залучити підрядні організації за відповідною цивільно-правовою угодою для виконання робіт із землеустрою та оцінки земель (копії укладених угод необхідно додати до конкурсної документації). Підрядні організації, що залучаються до надання послуг, повинні володіти необхідними технічним і технологічним  забезпеченням та у складі яких повинні працювати за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою та надати послуги по виконанню робіт із землеустрою та проведенню експертної грошової оцінки земельних ділянок з урахуванням відповідних законодавчих та нормативних вимог до таких робіт.
Прийняття заяв припиняється за  п’ять  робочих дні до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

  1. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

– заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів );

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копія ліцензії;

– копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

-інформація про продані лоти за попередні 24 місяці та за поточний рік станом на дату подачі конкурсної документації: земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність  або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною у гривнях,

  1. Строк подання конкурсної документації:

до 17.00 год 21 серпня 2017 року.

  1. Поштова адреса, за якою подаються документи:

19603, Черкаська область, Черкаський район, с.Хутори, вул.Центральна,5

  1. Інформація пропроведення конкурсу

Конкурс відбудеться  26.08.2017 року  о 9.00 год.  в адмінприміщенні Хутірської сільської ради за адресою с.Хутори, вул.Центральна,5. 

  1. Відомості про місце знаходження комісії , контактні телефони

Черкаська обл., Черкаський р-н, с.Хутори, вул. Центральна,5.

телефони для довідок: (0472)305-135

контактна особа : Поршньова Світлана Анатоліївна

Голова  конкурсної комісії                                                     О.П.Литвиненко